Lovpligtigt / Pallereoler

Pallereoler

Hørup Maskiner A/S tilbyder montage, udførsel af lovpligtigt hovedeftersyn på pallereoler, reparationer og omforandringer af alle former for lagerinventar. Hørup Maskiner A/S har stor erfaring med at lave effektive trucksværn til beskyttelse af reoler, men også porte og rullebaner m.m. for påkørsel af trucks. Vi er uafhængige af reolfirmaer, vi kan reparere / opstille alle mærker af reoler.

Lovpligtigt Hovedeftersyn på pallereoler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer – ikke autoriseret sammenskrivning
SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

 • Nr. 1109 af 15. december 1992, der trådte i kraft den 1. januar 1993,
 • Nr. 670 af 7. august 1995, der trådte i kraft den 1. september 1995, og
 • Nr. 832 af 27. november 1998, der trådte i kraft den 5. december 1998. Eftersyn og Vedligeholdelse

 

Det er brugerens ansvar at følgende er i orden.

Mindst hver 12. måned skal det kontrolleres at pallereolen stadig er i overensstemmelse med Ned stående punkter.
Ved reparation af palle reolen skal bærende dele som er blevet beskadiget, udskiftes omgående. Anden udrustning skal repareres.

Opsætte belastningsdiagrammer/Skilte synligt for alle der færdes på lageret
Gennemfører et dokumenteret eftersyn med et passende interval efter leverandørens anvisninger. Palle reoler til særlig gods, forsynes med nødvendigt specialudstyr.

1.1 Ved montering anbefales, at alle stolper forankres i gulv. I følgende tilfælde skal alle stolper forankres i gulv
 • Pallereolen har en totalhøjde højere end 4 x reoldybden
 • Pallereolen er udstyret med udragende enheder o.l.

– pallereolen er udstyret med rygkryds.
Forankring i anden bygningsdel er kun tilladt hvis bygningsdelen er konstrueret til at optage den påvirkning som kan forekomme.

1.2 Tolerancekrav ved montering

Er der ikke stillet specielle krav er største tilladte afvigelse fra lodlinien 3m/m

1.3 Monteringsanvisning

Monteringsanvisningen skal indeholde en beskrivelse af hvordan komponenterne skal være placeret for at klare de angivne belastninger. Endvidere skal monteringsanvisningen
indeholde instruktioner for:
 • Montering
 • Opstilling
 • Rygkryds
 • Fastgørelse til gulv

1.4 Brugsanvisning

Brugsanvisning skal bl.a. indeholde krav om: – vedligehold
 • Kassation
 • Tilladte ændringer i den monterede pallereol – anbefalet sikringsudstyr
 • Interval for kontrol samt kontrolpunkter
Hørup Maskiner A/S | Hørup Tværvej 2, 7300 Jelling - Denmark | Tlf.: 0045 22 50 45 73 | sm@hmask.dk