Lovpligtigt Hovedeftersyn

Vi laver service og lovpligtig hovedeftersyn iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109, 670, 832, 559. på flg.:

 • Trucks og stablere
 • Lifte og teleskoplæssere
 • Automatiske krananlæg
 • Kraner op til 5 tons
 • Porte og læsseramper
 • Frostporte og sluser
 • Reolsystemer
 • Mobilreoler
 • Rullebaner
 • Banesystemer til paller
 • MaxiPacker
 • Diverse løfteudstyr
 • Løfteborde
 • Vaske og fejemaskiner
 • Pallewrapmaskiner

Kontakt os for et uforpligtende tilbud:

Søren Melgaard, Service
Mobil.: +45 22 50 45 73
Mail.: sm@hmask.dk

Gaffeltrucks

Godshåndtering kræver trucks, der lever op til alle sikkerhedskrav for at forebygge arbejdsulykker. Derfor uddannes Hørup Maskiners truckmontører løbende i den nyeste teknologi indenfor gaffeltrucks. I Danmark stiller Arbejdstilsynet krav om er lovpligtigt hovedeftersyn hver 12. måned iht. Bekendtgørelse 1109 af 15. december 1992.

Indholdet af et Lovpligtigt hovedeftersyn på truck afhænger helt af trucktypen. Derfor anvender Hørup Maskiner forskellige kontrolskemaer til Lovpligtigt hovedeftersyn. Disse kontrolskemaer er udviklet i henhold til alle europæiske standarder og normer for gaffeltrucks, og er alle godkendt af Arbejdstilsynet i Danmark. Et eftersyn kan indeholde mere end 60 enkelte kontrolpunkter og kræver indgående kendskab til reglerne for de enkelte typer truck.

Hørup Maskiners Lovpligtigt Hovedeftersyn har sin baggrund i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, samt de ændringer der er i bekendtgørelse nr 670 af 7. august 1995 og bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998.

Et hovedeftersyn omfatter kontrol af mekaniske dele, sikkerhedsudstyr, betjeningsorganer, energitilførsel, hydrauliske komponenter, pneumatik, eludrustning.
Når hovedeftersynet er udført bliver maskinen forsynet med et hovedeftersyns mærkat der angiver hvornår maskinen igen skal have udført et nyt hovedeftersyn, samtidig får ejeren en kopi af checkliste til dokumentation.

Ejeren af redskabet skal altid kunne dokumentere gennemførelsen og resultatet af hovedeftersynet.

Lagermateriel

Hvert år sker der en del ulykker i forbindelse med lagerhåndtering af varer og gods i pallereoler. Mange af disse ulykker kan undgås, såfremt pallereolerne og miljøet omkring disse er udformet i henhold til reglerne om sikkerhed, der findes i love og bekendtgørelser om arbejdsmiljø, og som er omtalt i Dansk Standard DS/EN 15512 – 15620 – 15629 – 15635. Disse DS/EN fælleseuropæiske normer har fra 1. oktober 2009 erstattet den hidtil gældende DS/INSTA-250. Denne brochure erstatter derfor den tilsvarende brochure fra 2005.

Vi gør opmærksom på en del af de faktorer, der i forskellig grad påvirker sikkerheden for personer og gods under håndterings- forløbet i og omkring pallereoler. De krav, der stilles til reolers sikkerhed i love og bekendtgørelser, herunder om kontrol og mærkning, bliver konstant skærpet og ajourført med EU direktiver samt bekendtgørelser og anvisninger fra Arbejdstilsynet.

Formålet med ovenstående tekst er, at informere virksomhedens ledelse og ansatte om hvilke risici, der er forbundet med færdsels- og håndteringsaktiviteter i lagerområder, og hvordan faren for uheld på disse steder kan minimeres.

Manuelle og mekaniske porte og læsseramper

Arbejdstilsynet har modtaget en række henvendelser vedrørende eftersyn på manuelle og mekanisk drevne porte, hvorfor Arbejdstilsynet med dette notat vil anskueliggøre hvilke krav der stilles til eftersyn og vedligeholdelse af manuelle og mekanisk drevne porte.

Hvad enten der er tale om manuelle hejse- og vippeporte eller mekanisk drevne industriporte, er en port når det gælder dens anvendelse, omfattet af Arbejdstilsynets bkg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer, herunder bkg. 832 af 27. november 1998.

Ovennævnte bekendtgørelses § 14 angiver hvilke krav der stilles til eftersyn og vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler, herunder også manuelle og mekanisk drevne porte.

Lovpligtigt hovedeftersyn på pallereoler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer – ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

 • Nr. 1109 af 15. december 1992, der trådte i kraft den 1. januar 1993,
 • Nr. 670 af 7. august 1995, der trådte i kraft den 1. september 1995, og
 • Nr. 832 af 27. november 1998, der trådte i kraft den 5. december 1998. Eftersyn og Vedligeholdelse

 

Det er brugerens ansvar at følgende er i orden.

Mindst hver 12. måned skal det kontrolleres at pallereolen stadig er i overensstemmelse med Ned stående punkter.
Ved reparation af palle reolen skal bærende dele som er blevet beskadiget, udskiftes omgående. Anden udrustning skal repareres.

Opsætte belastningsdiagrammer/Skilte synligt for alle der færdes på lageret
Gennemfører et dokumenteret eftersyn med et passende interval efter leverandørens anvisninger. Palle reoler til særlig gods, forsynes med nødvendigt specialudstyr.

1.1 Ved montering anbefales, at alle stolper forankres i gulv. I følgende tilfælde skal alle stolper forankres i gulv

 • Pallereolen har en totalhøjde højere end 4 x reoldybden
 • Pallereolen er udstyret med udragende enheder o.l.

– pallereolen er udstyret med rygkryds.
Forankring i anden bygningsdel er kun tilladt hvis bygningsdelen er konstrueret til at optage den påvirkning som kan forekomme.

1.2 Tolerancekrav ved montering

Er der ikke stillet specielle krav er største tilladte afvigelse fra lodlinien 3m/m

1.3 Monteringsanvisning

Monteringsanvisningen skal indeholde en beskrivelse af hvordan komponenterne skal være placeret for at klare de angivne belastninger. Endvidere skal monteringsanvisningen
indeholde instruktioner for:

 • Montering
 • Opstilling
 • Rygkryds
 • Fastgørelse til gulv

1.4 Brugsanvisning

Brugsanvisning skal bl.a. indeholde krav om: – vedligehold

 • Kassation
 • Tilladte ændringer i den monterede pallereol – anbefalet sikringsudstyr
 • Interval for kontrol samt kontrolpunkter